List of articles in category Lan eskaintza
Titulua
Balio anitzeko 2 peoi, administraria eta Gizarte Langilea - LANBIDEZ diruz lagunduta Deialdia kontsultatu
Balio anitzeko 2 peoi - LANBIDEK diruz lagunduta 2 peones polivalentes. Deialdia kontsultatu
Aldi baterako enplegua egonkorotzeko Hautaketa Prozesuak / Procesos selectivos de estabilización de empleo. Deialdia kontsultatu
Kudeaketa energetikoan eta aldaketa klimatikoan Teknikaria (LANBIDEk diruz lagunduta) / Técnic@ en gestión energética y cambio climático (Financiado por LANBIDE) Deialdia kontsultatu
Administraria - LANBIDEK diruz lagunduta / ADMINISTRATIV@ - mediante financiación de LANBIDE. Deialdia kontsultatu
Balio anitzeko 2 peoi - LANBIDEK diruz lagunduta / 2 peones plivalentes. Deialdia kontsultatu
Bi balio anitzeko peoi - LANBIDEk diruz lagunduta / Dos peones polivalentes - Con financiación de LANBIDE. Deialdia kontsultatu
Lau balio anitzeko peoi - LANBIDEk diruz lagunduta / Cuatro peones polivalentes - Con financiación de LANBIDE Deialdia kontsultatu
Hiru balio anitzeko peoi - LANBIDEK diruz lagunduta / Tres peones polivalentes - Con financiación de LANBIDE. Deialdia kontsultatu
Udaltzaingoko agente plaza, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren deialdia / Plaza de agente de la Policía Local , en convocatoria de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Deialdia kontsultatu
Ordenantzen Berrikuspenerako Teknikaria / Técnico para la revisión de Ordenanzas. Deialdia kontsultatu
Sei peoi - Lanbidek diruz lagunduta / Seis peones - Con financiación de Lanbide. Deialdia kontsultatu
Hirigintzako Administrazio Orokorreko Teknikaria / Técnico/a de Administración General de Urbanismo. Deialdia kontsultatu
Administraria - Lanbidek diruz lagunduta / Administrativa con financiación de Lanbide. 2020-06-30
Lau peoi - Lanbidek diruz lagunduta. 2019-12-31
Udaltzaingoko bi agente plaza, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren deialdian 2019-12-31
Udalak 35 urtez azpiko emakume langabetu bat kontratatuko du aldi baterako, Lanbideri esker 2018-12-11
Lehen Mailako Agenteen bi plaza / Dos plazas de Agente Primero. 2018-08-16
Lau peoi - Lanbidek diruz lagunduta. 2018-07-25
Udal Liburutegiko teknikari plaza barne promozioz hornitzea 2018-03-19