List of articles in category Historikoak (iragarkiak)
Titulua
2. konpromiso kreditua / Crédito de compromiso nº 2. Deialdia kontsultatu
Irabazi asmorik gabeko erakundeei, taldeei eta pertsonei ingurumenarekin lotutako programak edo jarduerak garatzeko diru-laguntzak eskatzeko epea zabalik Deialdia kontsultatu
Trafiko gaietan informazioa trukatzeko Lankidetza-Hitzarmena. Deialdia kontsultatu
Udal tasak eta prezio publikoak ordaintzeko laguntzen oinarriak. Deialdia kontsultatu
2018rako langileen plantilla eta lanpostu zerrenda / Plantilla y relación de puestos de trabajo 2018 Deialdia kontsultatu
2018-2018 diru-laguntzen Plan Estrategikoa / Plan Estratégico subvenciones 2018-2019. Deialdia kontsultatu
2018rako Aurrekontuak / Presupuestos para 2018. Deialdia kontsultatu
Udal Larrialdietako Plana / Plan de Emergencias municipal. Deialdia kontsultatu
Praktikak egiteko araudia / Normativa para la realización de prácticas. Deialdia kontsultatu
Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren Araudiaren aldaketa / Modificación Ordenanza ayuda domiciliaria. Deialdia kontsultatu
Etxez Etxeko Laguntza arautzen duen ordenantza berria Deialdia kontsultatu
Landa eremuan elurra kentzeko interesa dutenek eskaera egiteko aukera dute bihartik aurrera eta hurrengo 15 egunetan Deialdia kontsultatu
Aurretiko kontsulta udal tasak ordaintzeko laguntzak emateko oinarri espezifikoei buruzkoa Deialdia kontsultatu
Bake-Epaile ordezkoa hautatzeko jardunbidea / Proceso de selección de sustituto/a Juez de Paz. Deialdia kontsultatu
2018rako Zubiaurre-Elkarguneko tarifak / Tarifas Zubiaurre-Elkargune para 2018. Deialdia kontsultatu
3. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 3. Deialdia kontsultatu
Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuko ordenantza aldatzeko aurretiako kontsulta Deialdia kontsultatu
2018rako ura, saneamendua eta azpiegituren tasak / Tasas agua para 2018. Deialdia kontsultatu
2018rako Ordenantza Fiskalak / Ordenanzas Fiscales para 2018. Deialdia kontsultatu
2017 ekitaldiko Lanpostuen Zerrendaren aldaketa. Deialdia kontsultatu
27 sektorea den –Eginoberri-ko Hirigintzako Jarduketa Programaren 5. aldaketa behin betiko onartzea Deialdia kontsultatu
Ingurumenarekin lotutako zenbait programa eta jarduera egiteko dirulaguntza ematea Deialdia kontsultatu
Ordenantza fiskalen gaineko kontsulta publikoa 2018 ekitaldirako Deialdia kontsultatu
Elkarguneko 1. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 de Elkargune. Deialdia kontsultatu
2 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2. Deialdia kontsultatu
Gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-latuntzen behin behineko ebazpena. Deialdia kontsultatu
Gobernuz Kanpoko Erakundeentzat diru-laguntza eskaera egiteko deialdia Deialdia kontsultatu
CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.k, herri honetako BAZTERRETXE AUZOA 2an, EROSKI GASOLINDEGI bat ipintzeko baimen eskaera Deialdia kontsultatu
Industrialdeetako hondakinen kudeaketa. Deialdia kontsultatu
Baratze parkeko lursailak erabiltzeko itxaron zerrenda. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko Udala eta Izenpe, S.A.-ren arteko Lankidetza Hitzarmena. Deialdia kontsultatu
Azkoitia Lantzen, S.A.ren aldeko kudeaketa agindua. Deialdia kontsultatu
Bake Epaile titularra eta ordezkoa izendatzeko deialdia. Deialdia kontsultatu
Foru Aldundiarekin lankidetza hitzarmenaren D-7 eranskinaren onespena. Deialdia kontsultatu
Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko 2017ko Programaren 2. fasea. Deialdia kontsultatu
Ikuskizun publikoak, noizbehinkako aisialdi jarduera eta aisialdi erabileren Ordenantza. Deialdia kontsultatu
Tokiko Poliziaren lan-poltsa sortzeko hitzarmenaren aldaketa. Deialdia kontsultatu
VISESA-rekin konpromiso akordioa Kale Nagusia 80 eraikinaren inguruan. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko Hiri Antolaketako Arauen Testu Bategineko 10. Sektoreko 1. E. Unitatea den -Txalonerreka Ekialdea-ko Birpartzelatze Proiektuaren aldaketaren behin betiko onarpena. Deialdia kontsultatu
27 sektoreko "Eginoberri" plan partzialaren 6. aldaketa hasieraz onartzea Deialdia kontsultatu
Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko 2017ko Progrmaren 1. fasea. Deialdia kontsultatu
Ingurumenarekin lotutako zenbait programa eta jarduera egiteko, irabazi asmorik gabeko erakundeei, taldeei eta pertsonei diru-laguntza Deialdia kontsultatu
Txalonerreka auzoa 10.1 sektoreko birpartzelazio proiektuaren espedientea, jendaurrean Deialdia kontsultatu
Gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzen Ordenantza. Deialdia kontsultatu
25. eremuan Basarte lursailari buruzko Hitzarmen Urbanistikoa. Deialdia kontsultatu
Urrategibideako Birpartzelatze Proiektuaren onarpena Deialdia kontsultatu
6. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 6. Deialdia kontsultatu
Txalonerreka 10.2 lurzatiaren doako lagapena / Cesión gratuita parcela 10.2 Txalonerreka. Deialdia kontsultatu
Loiola Berrikuntza Fundazioari diru-laguntza / Subvención. Deialdia kontsultatu
2017rako Aurrekontuak / Presupuestos para 2017. Deialdia kontsultatu
5. Kreditu aldaketa / 5ª modificación de crétidos. Deialdia kontsultatu
Urrategibidearen birpartzelatze proiektua Deialdia kontsultatu
2017rako Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de Ordenanzas Fiscales para 2017. Deialdia kontsultatu
2017rako ur honikuntza, saneamendu eta azpiegituren Tasak. Deialdia kontsultatu
2017rako Zubiaurre-Elkargune Institutuko tarifak. Deialdia kontsultatu
LIDL Supermercados S.A.U.-k irekitako, 32 sektoreko, “Urrategibidea”, Plan partzialaren bigarren aldaketa hasieraz onartzea erabaki da Deialdia kontsultatu
HAUTESLE-ERROLDAREN ERAKUSKETA Deialdia kontsultatu
Behin betiko onarpena ematea Azkoitiko Hiri Antolaketako Araudietako 27 Sektoreko –Eginoberri– Birpartzelazio Proiektuari Deialdia kontsultatu
Hiri Antolaketako arauetako 27. Sektoreko –Eginoberri– jabeen artean izenpetzekoa den Kontzertazio Hitzarmena behin betiko onartzea Deialdia kontsultatu
Inazio Iriarte Kaleko 23. zk.ko eraikinaren fatxada eraberritzeko obrak Deialdia kontsultatu
2. kreditu aldaketa / 2ª modificación de créditos. Deialdia kontsultatu
Ondasun higiezinen ordenantza fiskala aldaketa / Modificación ordenanza fiscal bienes inmuebles. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko Hiri Antolaketako arauetako 27 sektorea den –Eginoberri-ko jabeek aurkeztutako Kontzertazio Hitzarmenari hasierako onarpena Deialdia kontsultatu
Euskara sustatzeko diru-laguntzan oinarrien aldaketa. Deialdia kontsultatu
1 zenbakidun konpromiso kreditua / Crédito de compromiso nº 1. Deialdia kontsultatu
Azkoitia Lantzeni kudeaketa mandatua (alokairua sustatzeko laguntzak). Deialdia kontsultatu
Lehen onarpena 27 Sektoreko Birpartzelazio Proiektuaren eskritura proposamenari Deialdia kontsultatu
Azkoitiko udalerrian gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzen behin behineko ebazpen proposamenaren berri ematea interesdunei Deialdia kontsultatu
Hutsik dauden etxebizitzak alokatzeko 2016ko deialdia Deialdia kontsultatu
1. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1. Deialdia kontsultatu
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin Lankidetza Hitzarmena - Convenio de Colaboración. Deialdia kontsultatu
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Lankidetza Hitzarmena - Convenio de Colaboración. Deialdia kontsultatu
Gipuzkoako Ur Kontsortzioarekin Lankidetza Hitzarmena - Convenio de Colaboración. Deialdia kontsultatu
Alde Zaharrean hutsik dauden merkataritza lokalak ekintzaileen bidez berreskuratzeko diru-laguntzak. Deialdia kontsultatu
Ingurumenarekin lotutako zenbait programa eta jarduera egiteko, irabazi asmorik gabeko erakundeei dirulaguntzak emateko tramite hasiera Deialdia kontsultatu
Zabale, 16. sektorearen lurrak okupatzea baimentzeko behin betiko Hirigintza Hitzarmena Deialdia kontsultatu
Azkoitiko herrian pertsona gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntza deialdia 2016. urterako. Deialdia kontsultatu
Bidaiarien hiri-garraioari buruzko erregelamendua. Deialdia kontsultatu
Alde Zaharraren Plan Bereziaren 2. aldaketa Deialdia kontsultatu
Ingurumeneko diru-laguntzen oinarrien aldaketa / Modificación bases subvenciones medio ambiente. Deialdia kontsultatu
2016ko Pertsonalaren Plantilla eta Lanpostu Zerrenda / RPT y Plantilla de Personal para 2016. Deialdia kontsultatu
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetza-hitzarmena (Erregistro Laguntzailea). Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko ordezkarien izendapena. Deialdia kontsultatu
2016rako AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS 2016. Deialdia kontsultatu