List of articles in category Iragarkiak
Titulua
Landa auzoetako baserri bideetan elur kentze zerbitzua Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko zerbitzuen ondare prestazioen Ordenantza / Ordenanza de la prestación patrimonial de servicios del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Deialdia kontsultatu
2022rako Ordenantza Fiskalak / Ordenanzas Fiscales para 2022. Deialdia kontsultatu
5. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 5. Deialdia kontsultatu
Zergak eta diru-sarrerak kudeatu eta biltzeko Ordenantza / Ordenanza de gestión y recaudación de tributos y otros ingresos. Deialdia kontsultatu
2021eko Araudi Planaren aldaketa. Deialdia kontsultatu
Udalaren eta IZFE, S.A. Informatika Zerbitzuen Foru Elkartearen arteko lankidetza hitzarmena / Convenio de Colaboración entre IZFE, S.A. y el Ayuntamiento de Azkoitia. Deialdia kontsultatu
4 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 4 Deialdia kontsultatu
Gizarte larrialdiko harrera zerbitzua arautzeko ordenantza Deialdia kontsultatu
Azkoitiko txikizkako merkataritza eta ostalaritza sustatzeko merkataritza bonuen oinarri espezifiko erregulatzaileen hasierako onespena Deialdia kontsultatu
2021eko Azkoitiko Udalaren Araudi Planaren aldaketa. Deialdia kontsultatu
Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzen oinarrien aldaketa / Modificación de las bases de subvenciones para el alquiler de viviendas. Deialdia kontsultatu
3 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 3 Deialdia kontsultatu
2021eko Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2021. Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko 2. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2 del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko udaleko 2. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2 del Ayuntamiento de Azkoitia. Deialdia kontsultatu
Azkoitian hika indartzeko eta bultzatzeko proiektua identifikatzeko lehiaketa. Deialdia kontsultatu
2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketa / Modificación del Plan Estrátegico de Subvenciones 2020-2022. Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko 1. kreditu aldaketa / 1ª modificación de créditos del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Deialdia kontsultatu
Udaleko 1 zenbakidun konpromiso kreditua / Crédito de compromiso nº 1 del Ayuntamiento. Deialdia kontsultatu
Udaleko 1 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 del Ayuntamiento. Deialdia kontsultatu
INFORMAZIO PUBLIKOA: Guardikalea 2an igogailua ezartzea/Instalación ascensor en Guardiakale 2 Deialdia kontsultatu
INFORMAZIO PUBLIKOA: Ibaiondo kalea 9an igogailua ezartzea/Instalación ascensor en Ibaiondo kalea 9A 9. Deialdia kontsultatu
2021erako UDAL ARAUDI PLANA. Deialdia kontsultatu
2021erako langileen plantilla / Plantilla para 2021. Deialdia kontsultatu
2021erako LANPOSTU ZERRENDA / RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 2021. Deialdia kontsultatu
2021erako AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS PARA 2021. Deialdia kontsultatu
2020ko Ordenantza Fiskalen aldaketa (Ostalarientzat hobariak) / Modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2020 (Bonificaciones para hosteleros) Deialdia kontsultatu
7. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 7. Deialdia kontsultatu
6. kreditu aldaketa / Modifición de créditos nº 6. Deialdia kontsultatu
Indarkeria sexista kasuen aurrean erantzun publiko insituzionala emateko Protokoloa. Deialdia kontsultatu
2021erako Zubiaurre-Elkarguneko tarifak / Tarifas de Zubiaurre-Elkargune para 2021. Deialdia kontsultatu
2021erako Udaleko Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2021. Deialdia kontsultatu
© 2019 Azkoitiko Udala. Lege oharra