List of articles in category Iragarkiak
Titulua
2021eko Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2021. Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko 2. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2 del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko udaleko 2. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2 del Ayuntamiento de Azkoitia. Deialdia kontsultatu
Azkoitian hika indartzeko eta bultzatzeko proiektua identifikatzeko lehiaketa. Deialdia kontsultatu
2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketa / Modificación del Plan Estrátegico de Subvenciones 2020-2022. Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko 1. kreditu aldaketa / 1ª modificación de créditos del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Deialdia kontsultatu
Udaleko 1 zenbakidun konpromiso kreditua / Crédito de compromiso nº 1 del Ayuntamiento. Deialdia kontsultatu
Udaleko 1 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 del Ayuntamiento. Deialdia kontsultatu
INFORMAZIO PUBLIKOA: Guardikalea 2an igogailua ezartzea/Instalación ascensor en Guardiakale 2 Deialdia kontsultatu
INFORMAZIO PUBLIKOA: Ibaiondo kalea 9an igogailua ezartzea/Instalación ascensor en Ibaiondo kalea 9A 9. Deialdia kontsultatu
2021erako UDAL ARAUDI PLANA. Deialdia kontsultatu
2021erako langileen plantilla / Plantilla para 2021. Deialdia kontsultatu
2021erako LANPOSTU ZERRENDA / RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 2021. Deialdia kontsultatu
2021erako AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS PARA 2021. Deialdia kontsultatu
2020ko Ordenantza Fiskalen aldaketa (Ostalarientzat hobariak) / Modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2020 (Bonificaciones para hosteleros) Deialdia kontsultatu
7. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 7. Deialdia kontsultatu
6. kreditu aldaketa / Modifición de créditos nº 6. Deialdia kontsultatu
Indarkeria sexista kasuen aurrean erantzun publiko insituzionala emateko Protokoloa. Deialdia kontsultatu
2021erako Zubiaurre-Elkarguneko tarifak / Tarifas de Zubiaurre-Elkargune para 2021. Deialdia kontsultatu
2021erako Udaleko Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2021. Deialdia kontsultatu
© 2019 Azkoitiko Udala. Lege oharra