Udala

Ayuntamiento

Alkatetza

  • 943 85 71 76

Gizarte Ongizatea

  • 943 85 71 74

Herritarren arretarako bulegoa

  • 943 080 080

Idazkaritza

  • 943 85 71 75

Kontuhartzailetza

  • 943 85 71 73

Kultura, Hezkuntza eta Kirolak

  • 943 85 71 70

Lanak eta Zerbitzuak

  • 943 85 71 72

Udaltzainak

  • 943 85 71 71