Bozeramaileen batzordea
Comisión de portavoces

Javier Zubizarreta Zubizarreta (EAJ-PNV)

Mari Jose Arregi Etxeberria (EAJ-PNV)

Iraitz Otaño Mujika (EH BILDU)

Janire Igoa Merino (PSE-EE)

Jose Joakin Etxaniz Peña (AZKOITIA BAI)

Bozeramaileak
Portavoces

Mari Jose Arregi Etxeberria  (EAJ-PNV)

Iraitz Otaño Mujika (EH BILDU)

Janire Igoa Merino (PSE-EE)

Jose Joakin Etxaniz Peña (AZKOITIA BAI)

Tokiko Gobernu Batzarra
Junta de Gobierno Local

Javier Zubizarreta (EAJ-PNV)

Ana Azkoitia Urteaga (EAJ-PNV)

Mari Jose Arregi Etxeberria  (EAJ-PNV)

Sonia Vazquez Tejerina (EAJ-PNV)

Imanol Arrizabalaga Larrañaga (EAJ-PNV)

Janire Igoa Merino (PSE-EE)

Batzordeak
Comisiones

ANTOLAKUNTZA 

Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Parte-hartzea eta Herritarren Arreta Zerbitzua (HAZ)

Fomento, Organización Interna, Personal, Contratación, Participación y Servicio de Atención Ciudadana

Lehendakaria / Presidencia:
Ana Azkoitia Urteaga

Batzordekideak:
Ana Azkoitia Urteaga
Javier Zubizarreta Zubizarreta
Sonia Vázquez Tejerina
Iraitz Otaño Mujika
Ainara Goenaga
Janire Igoa Merino
Jose Joakin Etxaniz Peña

Ordezkoak:
Imanol Arrizabalaga Larrañaga
Mertxe Zubillaga Albizu
Angel Luis Martin Rodriguez
Laida Beristain Zubizarreta
Itziar Joaristi Olariaga

GIZARTEA

Gizarte zerbitzuak, Berdintasuna, Prebentzioa, Integrazioa, Hezkuntza eta Euskara

Bienestar social, Igualdad, Prevención, Integración, Educación y Euskera

Lehendakaria / Presidencia:
Janire Igoa Merino

Batzordekideak:

Janire Igoa Merino
Sonia Vázquez Tejerina
Mertxe Zubillaga Albizu
Marijose Arregi Etxeberria
Iraitz Otaño Mujika
Ane Miren Peña Larrañaga
Jose Joakin Etxaniz Peña

Ordezkoak:
Javier Zubizarreta Zubizarreta
Ana Azkoitia Urteaga
Imanol Arrizabalaga Larrañaga
Laida Beristain Zubizarreta
Mikel Zengotita Alberdi

 

LURRALDEA

Hirigintza, Ingurumena, Landa garapena, Obrak eta Zerbitzuak, Segurtasuna eta Sustapen Ekonomikoa (Enplegua eta Merkataritza)

Urbanismo, Medioambiente, Desarrollo rural, Obras y Servicios, Seguridad y Promoción Económica (Empleo y Comercio)

Lehendakaria / Presidencia:
Imanol Arrizabalaga Larrañaga

Batzordekideak:
Imanol Arrizabalaga Larrañaga
Javier Zubizarreta Zubizarreta
Ana Azkoitia Urteaga
Itziar Joaristi Olariaga
Angel M.Etxeberria Ibarguren
Ainara Goenaga Andueza
Janire Igoa Merino
Jose Joakin Etxaniz Peña

Ordezkoak:
Mertxe Zubillaga Albizu
Angel Luis Martín Rodriguez
Sonia Vázquez Tejerina
Iraitz Otaño Mujika
Ane Miren Peña Larrañaga

 

AISIALDIA

Kultura, Kirolak, Festak, Gazteria, Turismoa eta Ondarea

Cultura, Deportes, Fiestas, Juventud, Turismo y Patrimonio

Lehendakaria / Presidencia:
Sonia Vázquez Tejerina

Batzordekideak:
Sonia Vázquez Tejerina
Angel Luis Martín Rodriguez
Juan Bautista Mendizabal Juaristi
Mikel Zengotita Alberdi
Laida Beristain Zubizarreta
Janire Igoa Merino
Jose Joakin Etxaniz Peña

Ordezkoak:

Ana Azkoitia Urteaga
Mertxe Zubillaga Albizu
Marijose Arregi Etxeberria
Ainara Goenaga Andueza
Angel M. Etxeberria Ibarguren

© 2019 Azkoitiko Udala. Aviso legal