Bozeramaileen batzordea
Comisión de portavoces

Ana Azkoitia Urteaga  (EAJ-PNV)

Marijose Arregi Etxeberria (EAJ-PNV)

Asier Altuna Epelde (EH BILDU)

Jose Joakin Etxaniz Peña (AZKOITIA BAI-ELKARREKIN)

Janire Igoa Merino (PSE-EE)

Bozeramaileak
Portavoces

Marijose  Arregi Etxeberria  (EAJ-PNV)

Asier Altuna Epelde  (EH BILDU)

Jose Joakin Etxaniz Peña (AZKOITIA BAI-ELKARREKIN)

Janire Igoa Merino (PSE-EE)

Tokiko Gobernu Batzarra
Junta de Gobierno Local

Ana Azkoitia Urteaga alkatea  (EAJ-PNV)

Sonia Vázquez Tejerina  (EAJ-PNV)

Imanol Arrizabalaga Larrañaga  (EAJ-PNV)

Iraitz Otaño Mugika (EH BILDU)

Jose Joakin Etxaniz Peña (AZKOITIA BAI -ELKARREKIN)

Janire Igoa Merino (PSE-EE)

Batzordeak
Comisiones

ANTOLAKUNTZA 

Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Parte-hartzea, Komunikazioa, Herritarren Arreta Zerbitzua (HAZ), Memoria Historikoa eta Ondarea

Fomento, Organización Interna, Personal, Contratación, Participación, Comunicación, Servicio de Atención Ciudadana, Memoria Histórica y Patrimonio

Lehendakaria / Presidencia:
Ana Azkoitia Urteaga

Batzordekideak:
Sonia Vázquez Tejerina
Juan Bautista Mendizabal
Iraitz Otaño Mugika
Asier Altuna Epelde
Itziar Larrañaga Arrizabalaga
Jose Joakin Etxaniz Peña
Janire Igoa Merino

Ordezkoak:
Sonia Vázquez Tejerina
Igor Isusquiza García
Mertxe Zubillaga Albizu
Jon Bastarrika Salegi
Nagore Orbea Sánchez
Ainara Goenaga Andueza
Nerea Machado Iparragirre

GIZARTEA

Gizarte zerbitzuak, Integrazioa, Berdintasuna eta Prebentzioa

Bienestar social, Integración, Igualdad y Prevención

Lehendakaria / Presidencia:
Sonia Vázquez Tejerina

Batzordekideak:

Mertxe Zubillaga Albizu
Marijose Arregi Etxeberria
Iraitz Otaño Mugika
Asier Altuna Epelde
Itziar Larrañaga Arrizabalaga
Jose Joakin Etxaniz Peña
Janire Astigarraga Larrañaga
Janire Igoa Merino

Ordezkoak:
Ana Azkoitia Urteaga
Juan Bautista Mendizabal Juaristi
Igor Isusquiza García
Nagore Orbea Sánchez
Jon Bastarrika Salegi
Ainara Goenaga Andueza
Nerea Machado Iparragirre

 

LURRALDEA

Hirigintza, Ingurumena, Landa garapena, Obrak eta Zerbitzuak, Segurtasuna, Enplegua-IB, Merkataritza eta Turismoa

Urbanismo, Medioambiente, Desarrollo rural, Obras y Servicios, Seguridad y Empleo-IB, Comercio y Turismo

Lehendakaria / Presidencia:
Imanol Arrizabalaga Larrañaga

Batzordekideak:
Ana Azkoitia Urteaga
Juan Bautista Mendizabal Juaristi
Iraitz Otaño Mugika
Asier Altuna Epelde
Jon Bastarrika Salegi
Jose Joakin Etxaniz Peña
Nerea Machado Iparragirre
Janire Igoa Merino

Ordezkoak:
Ana Azkoitia Urteaga
Marijose Arregi Etxeberria
Mertxe Zubillaga Albizu
Itziar Larrañaga Arrizabalaga
Nagore Orbea Sánchez
Ainara Goenaga Andueza
Janire Astigarraga Larrañaga

 

HERRITARRAK

Kultura, Gazteria, Kirolak, Festak, Euskara eta Hezkuntza

Cultura, Juventud, Deportes, Fiestas, Euskera y Educación

Lehendakaria / Presidencia:
Sonia Vázquez Tejerina

Batzordekideak:
Marijose Arregi Etxeberria
Igor Isusquiza García
Iraitz Otaño Mugika
Ainara Goenaga Andueza
Nagore Orbea Sánchez
Jose Joakin Etxaniz Peña
Nerea Machado Iparragirre
Janire Igoa Merino

Ordezkoak:

Igor Isusquiza García
Juan Bautista Mendizabal Juaristi
Mertxe Zubillaga Albizu
Jon Bastarrika Salegi
Asier Altuna Epelde
Itziar Larrañaga Arrizabalaga
Janire Astigarraga Larrañaga