Lista de artículos en la categoría Lan eskaintza
Título
Balio anitzeko 2 peoi, administraria eta Gizarte Langilea - LANBIDEZ diruz lagunduta Consultar convocatoria
Balio anitzeko 2 peoi - LANBIDEK diruz lagunduta 2 peones polivalentes. Consultar convocatoria
Aldi baterako enplegua egonkorotzeko Hautaketa Prozesuak / Procesos selectivos de estabilización de empleo. Consultar convocatoria
Kudeaketa energetikoan eta aldaketa klimatikoan Teknikaria (LANBIDEk diruz lagunduta) / Técnic@ en gestión energética y cambio climático (Financiado por LANBIDE) Consultar convocatoria
Administraria - LANBIDEK diruz lagunduta / ADMINISTRATIV@ - mediante financiación de LANBIDE. Consultar convocatoria
Balio anitzeko 2 peoi - LANBIDEK diruz lagunduta / 2 peones plivalentes. Consultar convocatoria
Bi balio anitzeko peoi - LANBIDEk diruz lagunduta / Dos peones polivalentes - Con financiación de LANBIDE. Consultar convocatoria
Lau balio anitzeko peoi - LANBIDEk diruz lagunduta / Cuatro peones polivalentes - Con financiación de LANBIDE Consultar convocatoria