Lista de artículos en la categoría Iragarkiak
Título
Aprobación inicial de la 1º. modificación del plan especial de reforma interior del ámbito HE 29 Gurutzeaga Consultar convocatoria
1ª modificación del Plan Especial de la Reforma Interior del ámbito HE 29 Gurutzeaga Consultar convocatoria
2022ko Ordenantza Fiskalen aldaketa (udal jabari publikoa okupatzea) / Modificación Ordenanzas Fiscales 2022 (ocupación dominio público municipal). Consultar convocatoria
2022RAKO LANPOSTU ZERRENDA. Consultar convocatoria
Convenio de Concertación de la Actuación Integrada AI-26.1 (U.E. 1) del Sector HE 26 Oinartxo Consultar convocatoria
Azkoitiko Bake Epaitegiko titularra eta ordezkoa hautatzeko deialdia / Convocatoria para la selección de Juez de Paz y sustituto/a de Azkoitia. Consultar convocatoria
Elkarguneko 1. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 de Elkargune. Consultar convocatoria
San Jose Egoitzako 1. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 de la Residencia San Jose. Consultar convocatoria
Udaleko 1. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 del Ayuntamiento. Consultar convocatoria
Azkoitiko adineko pertsonentzako Eguneko Arreta Zerbitzua arautzen duen ordenantzaren aurretiko kontsulta Gizarte zerbitzuak Consultar convocatoria
Hike eizan! proiektua ezagutzera emateko eta hika hizkerari balioa emateko, I. Hike eizan! Bertsopaper Lehiaketa. Consultar convocatoria
Adjudicación y gestión de las huertas ecológicas de Azkoitia Medioambiente Consultar convocatoria
Prestación de auzolan para quitar la nieve en los caminos rurales de Azkoitia Consultar convocatoria
Zubiaurre-Elkargune Institutuko zerbitzuen ondare prestazioen Ordenantza / Ordenanza de la prestación patrimonial de servicios del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Consultar convocatoria
2022rako Ordenantza Fiskalak / Ordenanzas Fiscales para 2022. Consultar convocatoria
5. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 5. Consultar convocatoria
Zergak eta diru-sarrerak kudeatu eta biltzeko Ordenantza / Ordenanza de gestión y recaudación de tributos y otros ingresos. Consultar convocatoria
2021eko Araudi Planaren aldaketa. Consultar convocatoria
Udalaren eta IZFE, S.A. Informatika Zerbitzuen Foru Elkartearen arteko lankidetza hitzarmena / Convenio de Colaboración entre IZFE, S.A. y el Ayuntamiento de Azkoitia. Consultar convocatoria
4 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 4 Consultar convocatoria
Ordenanza reguladora del servicio de acogimiento de urgencia Consultar convocatoria
Aprobación inicial de las bases específicas reguladoras de bonos de comercio para fomentar el comercio minorista y la hostelería en Azkoitia Consultar convocatoria
2021eko Azkoitiko Udalaren Araudi Planaren aldaketa. Consultar convocatoria
Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzen oinarrien aldaketa / Modificación de las bases de subvenciones para el alquiler de viviendas. Consultar convocatoria
3 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 3 Consultar convocatoria
2021eko Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2021. Consultar convocatoria
Zubiaurre-Elkargune Institutuko 2. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2 del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Consultar convocatoria
Azkoitiko udaleko 2. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2 del Ayuntamiento de Azkoitia. Consultar convocatoria
Azkoitian hika indartzeko eta bultzatzeko proiektua identifikatzeko lehiaketa. Consultar convocatoria
2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketa / Modificación del Plan Estrátegico de Subvenciones 2020-2022. Consultar convocatoria
Zubiaurre-Elkargune Institutuko 1. kreditu aldaketa / 1ª modificación de créditos del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Consultar convocatoria
Udaleko 1 zenbakidun konpromiso kreditua / Crédito de compromiso nº 1 del Ayuntamiento. Consultar convocatoria
Udaleko 1 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 del Ayuntamiento. Consultar convocatoria
INFORMAZIO PUBLIKOA: Guardikalea 2an igogailua ezartzea/Instalación ascensor en Guardiakale 2 Consultar convocatoria
INFORMAZIO PUBLIKOA: Ibaiondo kalea 9an igogailua ezartzea/Instalación ascensor en Ibaiondo kalea 9A 9. Consultar convocatoria
2021erako UDAL ARAUDI PLANA. Consultar convocatoria
2021erako langileen plantilla / Plantilla para 2021. Consultar convocatoria
2021erako LANPOSTU ZERRENDA / RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 2021. Consultar convocatoria
2021erako AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS PARA 2021. Consultar convocatoria
2020ko Ordenantza Fiskalen aldaketa (Ostalarientzat hobariak) / Modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2020 (Bonificaciones para hosteleros) Consultar convocatoria
7. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 7. Consultar convocatoria
6. kreditu aldaketa / Modifición de créditos nº 6. Consultar convocatoria
Indarkeria sexista kasuen aurrean erantzun publiko insituzionala emateko Protokoloa. Consultar convocatoria
2021erako Zubiaurre-Elkarguneko tarifak / Tarifas de Zubiaurre-Elkargune para 2021. Consultar convocatoria
2021erako Udaleko Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2021. Consultar convocatoria
© 2019 Azkoitiko Udala. Aviso legal