IRAGARKIA

2015eko abenduaren 23ko Udalbatza Osoak beste batzuen artean honakoa erabaki du:

LEHENA.- Azkoitiko udalbatza plenoak ondoko ordezkari hau izendatzea, Zubiaurre-Elkargune Institutuaren Artezkaritza Batzordeko kidea izan dadin:

 • Sonia Vázquez Tejerina A. Nekane Larrañaga Aizpurua A.ren ordez.

BIGARRENA.- Halaber, ondoko ordezkari hauek izendatzea, Zubiaurre-Elkargune Institutuaren Artezkaritza Batzordeko kideen ordezkoak izan daitezen, titularrek parte hartu ezin duten kasuetan jardun dezaten:

 • Javier Zubizarreta Zubizarreta J.ren ordezkoa: Nekane Larrañaga Aizpurua A.
 • Ana Mª Azkoitia Urteaga A.ren ordezkoa: Maitane Unanue Azkue A.
 • Sonia Vázquez Tejerina A.ren ordezkoa: Nekane Larrañaga Aizpurua A.
 • Miguel Angel Bastida Aranbarri J.ren ordezkoa: Maitane Unanue Azkue A.
 • Angel Luis Martin Rodriguez J.ren ordezkoa: Maitane Unanue Azkue A.
 • Idoia Uranga A.ren eta Jakes Uranga J.ren ordezkoa: Jon Ander Larramendi J.

ANUNCIO

 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2015 acordó entre otros lo siguiente:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno acuerda nombrar como miembro de la Junta Rectora del Instituto Zubiaurre-Elkargune la siguiente:

 • Dña. Sonia Vázquez Tejerina en lugar de Dña. Nekane Larrañaga Aizpurua.

SEGUNDO.- Asimismo, nombrar a los siguientes representantes como sustitutos de los miembros de la Junta Rectora del Instituto Zubiaurre-Elkargune para los casos en los que los titulares no puedan actuar:

 • En sustitución de D. Javier Zubizarreta Zubizarreta: Dña. Nekane Larrañaga Aizpurua.
 • En sustitución de Dña Ana Mª Azkoitia Urteaga: Dña. Maitane Unanue Azkue.
 • En sustitución de Dña. Sonia Vázquez Tejerina: Dña. Nekane Larrañaga Aizpurua.
 • En sustitución de D. Miguel Angel Bastida Aranbarri: Dña. Maitane Unanue Azkue A.
 • En sustitución de D. Angel Luis Martin Rodriguez: Dña. Maitane Unanue Azkue.
 • En sustitución Dña. Idoia Uranga y D. Jakes Uranga: D. Jon Ander Larramendi.

Azkoitian, 2015eko abenduaren 28an.

ALKATEAK,

Orrialdea 11/11

Al Ar Az Og Or Lr Ig
7
8
10
15
16
17
18
24
25